HoSt biogas plant - France, SAS Orvin - heat exchange & recovery

Francja: biogazownia na gnojowicę

Biogazownia SAS Orvin wytwarza energię odnawialną dla gospodarstw domowych we Francji - wzmacniając dostępny koszyk energetyczny.
HoSt biogas plant - France, SAS Orvin - heat exchange & recovery

Instalacja biogazowa pod klucz

Biogazownia w SAS Orvin w Marcillly we Francji to instalacja biogazowa “pod klucz”. Biogazownia jest wyposażona w dwie komory fermentacyjne, jedną komorę fermentacji wtórnej, dwie jednostki odzysku ciepła, dwa podajniki ciał stałych, zbiornik magazynowy cieczy, technologię oczyszczania osadu przefermentowanego i uszlachetniania biogazu. Biogazownia produkuje ponad trzy miliony Nm3 biometanu rocznie.

“W tym przypadku nie jest to konieczne.”
Happy customer

Zwiększenie produkcji biometanu we Francji

Oszczędności CO2
0 ton metrycznych
Wykorzystane odpady
0 ton rocznie
Produkowany biometan
0 ton Nm3 rocznie

Biogazownia pod klucz w SAS Orvin produkuje biometan z biogazu pochodzącego z beztlenowej fermentacji obornika. Wytworzony biometan jest wprowadzany do sieci i stanowi ekwiwalent gazu dostarczanego do ponad 2000 francuskich gospodarstw domowych.

HoSt biogas plant - France, SAS Orvin - heat exchange & recovery
Oszczędności CO2
0 ton metrycznych
Wykorzystane odpady
0 ton rocznie
Produkowany biometan
0 ton Nm3 rocznie

Cechy projektu

Biometan z obornika

Instalacja biogazowa “pod klucz” jest również wyposażona w innowacyjną technologię HoSt Ruminator, która zwiększa degradację materiału organicznego poprzez połączenie przepływu mechanicznego, szoku termicznego i dodatkowego mielenia. Dalsza optymalizacja wydajności instalacji oraz produkcji biogazu i biometanu – przekształcanie obornika w energię odnawialną.