HoSt biomass and waste-fired boiler plants - CHP biomass

Tvaika katlu rūpnīca Osijekā, Horvātijā

Tvaika katlu stacija Osijekā, Horvātijā. Šī katlu stacija, kuru "līdz atslēgai" uzbūvēja HoSt, piegādā karsto ūdeni centralizētai siltumapgādei, tvaiku apkārtējām rūpniecības nozarēm un elektroenerģiju elektrotīklam.
HoSt biomass and waste-fired boiler plants - CHP biomass in Osijek, Croatia

Centralizētā siltumapgāde un tvaiks

Osijekā, Horvātijas rietumos, HoSt ir uzbūvējis “līdz atslēgai” ar malku kurināmu katlu staciju ar ūdens cauruļu tvaika katlu. HoSt saņēma pasūtījumu šim projektam Osijekā kopā ar pasūtījumu projektam Sisakā, Horvātijā. Abas rūpnīcas tiek būvētas pēc Horvātijas elektroenerģijas uzņēmuma Hrvatska Elektroprivreda (HEP) pasūtījuma. Projekti apgādā pilsētu ar centralizēto siltumapgādi un rūpnīcām piegādā tvaiku.

Ar koksni kurināms tvaika katls

Dabasgāzes ietaupījums
0 miljoni Nm3 / gadā
Efektivitāte
0 %
Tvaika kondensators
0 MW

Osijekas spēkstacija piegādā karsto ūdeni Osijekas pilsētas centralizētai siltumapgādei, tvaiku apkārtējām rūpniecības nozarēm un elektroenerģiju elektrotīklam. Kā kurināmais tiek izmantoti kokmateriālu rūpniecības atgriezumi un koksnes atkritumi no Osijekas apkārtnes. Šī tvaika katlu stacija ir projektēta tā, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti. Elektroenerģijas ražošanas atlikums tiek izmantots centralizētai siltumapgādei. Kondensējot tvaiku dūmgāzēs, no tā paša koksnes daudzuma tiek saražots par 25 % vairāk siltuma.

HoSt biomass and waste-fired boiler plants - CHP biomass
Dabasgāzes ietaupījums
0 miljoni Nm3 / gadā
Efektivitāte
0 %
Tvaika kondensators
0 MW

Projekta iezīmes

Projekta iezīmes
Koksnes uzglabāšana
Koksnes piegādes sistēma
Krāsns
Ūdens cauruļu tvaika katls
Tvaika turbīna
Tvaika kondensators
Tvaika ekstrakcija
Dūmgāzu kondensators
Efektivitāte
Specifikācijas
1,000 m2
Ķēdes skrāpis
6.5 tonnas/h koksnes šķeldas
14.3 MWth pie 52 bāriem un 450 °C
3.1 MWe
10.9 MWth pie 80 °C
12 t/h pie 15,5 bara un 245 °C
2.3 MWth
106%

Izcilas īpašības

  • Ūdens cauruļu tvaika katla konstrukcijai ir ļoti augsta pieejamība.
  • Katla un kurtuves aizsērēšana ir minimāla, jo ir mazi apgriezieni un zema režģa temperatūra.
  • Augstu efektivitāti panāk, kombinējot zemu dūmgāzu izplūdes temperatūru, zemu O2 saturu dūmgāzēs, dūmgāzu kondensatoru un efektīvu tvaika turbīnu.
HoSt biomass and waste-fired boiler plants - CHP biomass