HoSt virtual pipeline - bio-CNG technology

Virtuālais cauruļvads
(bio-CNG)

Virtuālā cauruļvada tehnoloģija nodrošina iespēju ražot biogāzi un biometānu attālos reģionos, radot bio-CNG.
HoSt virtual pipeline - bio-CNG technology

Beztīklu ražošana

Biometāna saspiešana bio-CNG ļauj novērst loģistikas problēmas, kas saistītas ar gāzveida degvielas transportēšanu lielos attālumos. Lielāks bio-CNG blīvums ļauj to viegli transportēt no vienas vietas uz citu. Biokompresētā dabasgāze (bio-CNG) samazina ietekmi uz vidi, vienlaikus uzlabojot ekonomisko izdevīgumu. Izmantojot vietēji pieejamos atkritumu resursus, mēs nodrošinām decentralizētu energoapgādi, tādējādi veicinot ilgtspējību un samazinot atkarību no fosilā kurināmā.

Funkcijas

  • Virtuālā cauruļvada tehnoloģija nodrošina atjaunojamās enerģijas pieejamību attālos reģionos
  • Oglekļa emisiju samazināšana
  • Bio-CNG var izmantot dažādiem lietojumiem
  • Konteinerveida un kompakts dizains
  • Viegla transportēšana
HoSt virtual pipeline - bio-CNG technology

Viegli transportējams

Virtuālā cauruļvada izmantošana uzlabo biogāzes un biometāna ražošanas iespējas. Jo īpaši iepriekš nesasniedzamās teritorijās, kurās nav tradicionālās gāzes infrastruktūras. Virtuālā cauruļvada tehnoloģija ir ideāls risinājums šādām attālām ražošanas vietām. Šī tehnoloģija ietver biometāna saspiešanu biosaspiestā dabasgāzē (bio-CNG), biogāzes pārsūknēšanu kaskādē un pēc tam transportēšanu pa autoceļiem uz attālu objektu, kas aprīkots ar gāzes tīkla pieslēguma punktu.