Greentech (NL)

HoSt Group piedalās izstādē GreenTech Amsterdamā, Nīderlandē, no 13. līdz 15. jūnijam, 2023. gadā. GreenTech ir globāla dārzkopības nozares pārstāvju tikšanās vieta. HoSt komanda ar nepacietību gaida jūs 3.205. stendā un vēlas jums pastāstīt vairāk par mūsu sadedzināšanas tehnoloģijām un siltumu kā pakalpojumu. Noteikti ierodieties, ja meklējat atjaunojamo siltumu, elektroenerģiju un CO2. Reģistrējieties bez maksas un nodrošiniet savu biļeti.

Sadedzināšanas tehnoloģija

HoSt piegādā augstas efektivitātes sadedzināšanas iekārtas; biomasas katlus, koksnes katlus, ar biomasu kurināmas koģenerācijas iekārtas, ar atkritumiem kurināmus katlus un ar atkritumiem kurināmas koģenerācijas iekārtas. HoSt nodrošina ar biomasu kurināmas siltuma un elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar labāko pieejamo siltumenerģijas pārveides un NO-NOx tehnoloģiju. Šīs ar biomasu kurināmās siltuma un elektroenerģijas ražotnes ir risinājums, ar ko aizstāt gāzes katlus jūsu siltumnīcā.

Katlu jauda ir no 8 MWt līdz 25 MWt, lai ražotu atjaunojamo siltumu. Turklāt HoSt sadedzināšanas sistēmām ir ražošanas jauda no 1 MWe līdz 10 MWe, lai ražotu atjaunojamo elektroenerģiju. HoSt piedāvā trīs standartizētu iekārtu variantus, kas var pārvērst biomasu enerģijā vai atkritumus enerģijā:

  • Koksnes biomasa,
  • RDF/SRF/citi atkritumi
  • Lauksaimniecības atlikumi

HoSt sadedzināšanas tehnoloģija ir ļoti elastīga attiecībā uz izmantojamo kurināmo, piemēram, kur mitruma saturs ir no 10 % līdz 55 %, un kurināmo ar zemu pelnu kušanas temperatūru, piemēram, koksni no kompostēšanas sistēmām, salmiem, pelavām, kūtsmēsliem, olīvu mīkstumu, vistu mēsliem un RDF (refused Derived Fuel).

HoSt katlu iekārtas atbilst visstingrākajām emisiju prasībām, un tajās tiek izmantota vistīrākā dūmgāzu attīrīšana. Šī tehnoloģija ir lieliski piemērota rūpnieciskajiem procesiem un var palīdzēt uzņēmumiem sasniegt ilgtspējības mērķus. Pievienojot oglekļa uztveršanas sistēmu, sadedzināšanas iekārtas īpašnieks var kļūt oglekļa ziņā neitrāls vai negatīvs.

Siltumenerģija kā pakalpojums

Šajā pakalpojuma modelī HoSt finansē un ekspluatē biomasas vai bioatkritumu apkures katlu/koģenerācijas staciju, kas nodrošina ilgtspējīgu siltumu visizdevīgākajā veidā. Izmantojot siltumenerģiju kā pakalpojumu, HoSt nodrošina ilgtermiņa drošību attiecībā uz ilgtspējīgu siltuma piegādi, kas var būt no karstā ūdens līdz augstspiediena tvaikam. HoSt siltumu kā pakalpojumu var apvienot ar ilgtspējīgu elektroenerģijas piegādi, ja tiek izmantota ar biomasu darbināma koģenerācijas stacija. HoSt darbojas kā ESKO, tātad kā enerģijas piegādātājs (kolektīvai) siltumenerģijas/elektrības piegādei. Atjaunojamā siltumenerģija un elektroenerģija padarīs jūsu uzņēmumu mazāk atkarīgu no fosilā kurināmā un samazinās jūsu CO₂ nodokli un/vai ES ETS izmaksas. Siltumenerģija un elektroenerģija kā pakalpojums neprasa ekonomiskus ieguldījumus biomasas un ar atkritumiem kurināmā katlu iekārtā, tomēr jūs joprojām gūsiet labumu no ilgtspējīgas siltumenerģijas un elektroenerģijas: samazināsiet savu atkarību no dārgiem un nepastāvīgiem fosilajiem kurināmajiem un samazināsiet oglekļa emisijas.

GreenTech Amsterdam

GreenTech Amsterdam ir dārzkopības tehnoloģiju platforma Nīderlandē, kas piesaista nozares profesionāļus no visas pasaules. Pasākums nodrošina plašas tīklošanās iespējas ar nozares profesionāļiem, tostarp HoSt, noteikti pievienojieties, lai sazinātos, veidotu kontaktus un dalītos zināšanās. Atklājiet jaunus un inovatīvus risinājumus dārzkopības nozarē un atrodiet HoSt stendā 3.205, saņemiet savu biļeti jau tagad un reģistrējieties bez maksas.

HoSt biomass-fired heat and power plant in Bemmel, Netherlands