HoSt biogas plant - manure

Mest biogasinstallaties

Een mestvergister is ideaal voor landbouwbedrijven die hun duurzaamheid willen vergroten en hun gemeenschap willen verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd hernieuwbare energie en meer inkomsten genereren.
Gebruik van mest
0 ton / jaar
Geproduceerd biomethaan
0 Nm3 / uur
Efficiëntie
0 %

Kenmerken

  • Toepasbaar op elk type mest
  • Eenvoudig te bedienen dankzij een hoge mate van automatisering
  • Geavanceerde mengtechnologieën voor vergisters
  • Warmteterugwinningssysteem
  • Gepatenteerde geïsoleerde membraandaken
  • H2S-verwijdering in de tank
  • Flexibiliteit in contractering – afzonderlijke componenten en technologieën of een kant-en-klaar biogassysteem

Mest biogasinstallaties

HoSt biogas plant - manure - Netherlands
HoSt biogas plant - manure - Netherlands

Alle soorten mest

Mestvergisters kunnen verschillende soorten mest efficiënt verwerken, waaronder koeienmest, varkensmest, pluimveemest en meer. De belangrijkste vereiste is dat de mest voldoende organisch materiaal bevat voor een efficiënte vergisting. Door mest anaeroob te vergisten kunnen landbouw- en veeteeltbedrijven hun CI-score (carbon intensity score) verlagen, extra inkomsten genereren en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

HoSt biogas plant - organic residues and manure - Netherlands

Mestvergisters

Als mest op de juiste manier wordt beheerd, is het een waardevolle bron – mestvergisters beheren en recyclen de mest effectief, verminderen geuren en produceren biogas uit mest. Onze mestbiogasinstallaties zijn zeer efficiënt dankzij het warmteterugwinningssysteem, gepatenteerde dubbele membraandaken, mixerconfiguratie en onze hoge prioriteit voor onderzoek en ontwikkeling. Onze 30 jaar onderzoek en ontwikkeling zorgen voor optimale prestaties van de biogasinstallatie.

Hernieuwbare energie en bijproducten

Mestbiogasinstallaties bieden een duurzame methode voor de productie van hernieuwbare energie voor de landbouwsector. De opgewekte hernieuwbare energie kan ter plaatse gebruikt worden of geïnjecteerd worden in het nationale elektriciteitsnet, waardoor een extra inkomstenstroom ontstaat. Bovendien is het bijproduct van het anaerobe vergistingsproces een voedingsrijke biomeststof. Deze biomeststof kan worden gebruikt om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren en de behoefte aan chemische meststoffen te verminderen, waardoor de kosten verder dalen. Neem contact met ons op voor meer informatie over mestbiogasinstallaties.

Biomethaan uit mest

CO2-besparingen
0 metrische tonnen
Gebruikte mest
0 ton per jaar
Geproduceerd biomethaan
0 Nm3 / jaar

Biomethaanproductie op een melkveebedrijf in Koudum – gelegen in het noorden van Friesland. De mestbiogasinstallatie produceert biomethaan uit mest via anaerobe vergisting en biogasopwerking. Dit genereert extra inkomsten voor de melkveehouder en verhoogt tegelijkertijd de duurzaamheid. Het biogas opwaarderingssysteem produceert tot 40 Nm3/uur (25 SCFM) biomethaan met een efficiëntie van 99,5%.

HoSt biogas plant - manure
CO2-besparingen
0 metrische tonnen
Gebruikte mest
0 ton per jaar
Geproduceerd biomethaan
0 Nm3 / jaar

We realiseerden biogasinstallaties voor

HoSt biogas plant - repowering - Groengas Jelsum NetherlandsNetherlands
Groengas Jelsum
-
HoSt biogas plants - Charlton Park UKGreat Britain
RAW-energie
-
HoSt biogas plant - manure - NetherlandsNetherlands
Firma Stokman
-
HoSt biogas plant - UkraineUkraine
Calipso
-
HoSt biogas plant - manure - NetherlandsNetherlands
Loonen
-
HoSt biogas plants for Castel Metha in Noyal Chatillon, FranceFrance
Castel Metha
-
Sagamihara Biogas Power in Japan - HoSt biogas plantJapan
JFEC Japan
-
HoSt biogas plant - Fontenoy (Finasucre) BelgiumBelgium
Isera & Scaldis Suiker
-
HoSt biogas plant - manureNetherlands
Firma Stokman
-
HoSt biogas plant - France, SAS Orvin - heat exchange & recoveryFrance
SAS Orvin
-
HoSt biogas plant - organic residues and manureFrance
Dalkia (EDF)
-
HoSt Biogas Plant for Biocow in Ellough, England (UK)Great Britain
Biocow
-
HoSt biogas plant in botos Serbia for BioelektraSerbia
Bioelektra
-
HoSt biogas plant in Tsalapitsa, BulgariaBulgaria
Bioma Gas
-
HoSt biogas plant - organic residues and manure - NetherlandsNetherlands
Groenewoud Gas
-
HoSt biogas plant in ChinaChina
CPCEP Bio-energie
-
HoSt biogas plant in Eppeville, FranceFrance
Engie Bioz
-
HoSt biogas plant - organic wasteGreat Britain
Stanton recycling
 and many more