HoSt biomass CHP - Energy as a Service - Andijk Netherlands

Warmte als een Service in Nederland

Nederlandse glastuinbouwbedrijven nemen gezamenlijk duurzame warmte af van de 15MWth ketelcentrale van HoSt in een Heat as a Service contract.
Renewable heat from HoSt Group for bell peper greenhouses in the Netherlands

Collectieve warmte-inkoop

Zes glastuinbouwbedrijven in het glastuinbouwgebied ‘Het Grootslag’ gelegen in Andijk, provincie Noord-Holland van Nederland nemen gezamenlijk duurzame warmte direct af van HoSt in een ‘Heat as a Service’ contract. Voor dit doel heeft HoSt een nieuwe generatie 15 MWth biomassa gestookte warmte- en elektriciteitscentrale gerealiseerd die HoSt ook commercieel exploiteert. Met de duurzame warmteleveringsdienst van HoSt hoeven de glastuinders zich geen zorgen te maken over de installatie.

Lage emissies, hoog rendement

Capaciteit
0 MWth
Efficiëntie
0 %

De installatie is uitgerust met een 15MWth waterpijpketel en bevat geavanceerde technologie die de toekomstige verbranding van verschillende soorten biomassa en residuen mogelijk maakt, wat een element van flexibiliteit op de lange termijn toevoegt. HoSt houdt toezicht op alle onderhouds- en operationele activiteiten voor de biomassa-gestookte warmte- en elektriciteitscentrale. Om de impact op het milieu te minimaliseren, maakt de centrale gebruik van een zakkenfilter en een uitgebreide rookgasreinigingstechnologie, die zorgen voor lage niveaus van stof- en stikstofdioxide-emissies. Bovendien is er een rookgascondensor in het systeem geïntegreerd om de efficiëntie tot 118% te verhogen en tot 30% extra warmte te leveren.

HoSt biomass CHP - Energy as a Service - Andijk Netherlands
Capaciteit
0 MWth
Efficiëntie
0 %

Technische hoogtepunten

Invoer / brandstoftype
Houtopslag
Houttoevoersysteem
Brandstofcapaciteit
Waterpijp stoomketel
Stoomturbine
Oven
Stoomcondensor
Zakfilter
Rookgasreiniging
Rookgascondensor
Efficiëntie
Specificaties
Houtsnippers van het snoeien
250 m2
Bewegende vloer met kettingtransportband & hydraulische duwvoeders
7 ton/uur
15 MWth
3.4 MWe bij 70 °C
16.5 MWth
11.4 MWth
Stofemissie <2 mg/Nm3
DeNOx reinigingstechnologie (HoSt NO-NOx™ )
3.5 MW
Tot 118% door toepassing van een rookgascondensor

Projectkenmerken

  • Collectieve afname duurzame warmte door zes glastuinbouwbedrijven
  • Naast turn-key levering exploiteert HoSt de biomassa-energiecentrale commercieel
  • Zeer hoog rendement wordt bereikt door toepassing van een rookgascondensor
  • Uitgebreide rookgasreinigingstechnologie die <40 mg/Nm3 NOx bereikt
HoSt biomass CHP - Energy as a Service - Andijk Netherlands