ReBuild Ukraine Warszawa (PL)

Grupa HoSt z dumą uczestniczy w konferencji ReBuild Ukraine, która odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 listopada. Wydarzenie to gromadzi przedstawicieli rządu, międzynarodowych instytucji finansowych, przedsiębiorstw i ukraińskich gmin w celu zaprezentowania projektów odbudowy i wspierania współpracy między zainteresowanymi stronami.

Wsparcie zrównoważonej odbudowy

HoSt dołącza do konferencji ReBuild Ukraine, aby wspierać zrównoważoną odbudowę. Jesteśmy zobowiązani do wniesienia naszej wiedzy w zakresie zrównoważonych rozwiązań energetycznych do wysiłków na rzecz odbudowy Ukrainy. Wierzymy, że nasze zaangażowanie może wnieść znaczący wkład w odbudowę kraju i jego zrównoważony rozwój.

HoSt Biogas Plant for Ormonde Organics in Portlaw, Ireland