HoSt biomass CHP - Energy as a Service - Andijk Netherlands

Ciepło jako usługa w Holandii

Holenderskie firmy zajmujące się ogrodnictwem szklarniowym wspólnie kupują odnawialne ciepło z 15MW kotłowni HoSt w ramach umowy Heat as a Service.
Renewable heat from HoSt Group for bell peper greenhouses in the Netherlands

Zbiorowy zakup ciepła

Sześć firm zajmujących się ogrodnictwem szklarniowym na obszarze szklarniowym “Het Grootslag” zlokalizowanym w Andijk, w prowincji Holandia Północna, wspólnie kupuje ciepło odnawialne bezpośrednio od HoSt w ramach umowy Heat as a Service. W tym celu HoSt zrealizował elektrociepłownię nowej generacji o mocy 15 MW opalaną biomasą, którą HoSt obsługuje również komercyjnie. Dzięki usłudze dostaw ciepła odnawialnego od HoSt, producenci szklarni nie muszą martwić się o instalację.

Niski poziom emisji, wysoka wydajność

Pojemność
0 MWth
Wydajność
0 %

Instalacja jest wyposażona w kocioł wodnorurkowy o mocy 15 MW i wykorzystuje zaawansowaną technologię, która pozwala na spalanie w przyszłości różnych rodzajów biomasy i pozostałości, dodając element długoterminowej elastyczności. HoSt nadzoruje wszystkie działania konserwacyjne i operacyjne elektrociepłowni opalanej biomasą. Aby zminimalizować wpływ na środowisko, zakład wykorzystuje filtr workowy i zaawansowaną technologię oczyszczania spalin, które zapewniają niski poziom emisji pyłu i dwutlenku azotu. Dodatkowo, skraplacz spalin jest zintegrowany z systemem, aby zwiększyć wydajność do 118% i zapewnić do 30% dodatkowego ciepła.

HoSt biomass CHP - Energy as a Service - Andijk Netherlands
Pojemność
0 MWth
Wydajność
0 %

Najważniejsze dane techniczne

Wejście / typ paliwa
Przechowywanie drewna
System dostarczania drewna
Pojemność paliwa
Kocioł parowy z rurą wodną
Turbina parowa
Piec
Skraplacz pary
Filtr workowy
Czyszczenie gazów spalinowych
Skraplacz spalin
Wydajność
Specyfikacje
Strzępy drewna z przycinania
250 m2
Ruchoma podłoga z przenośnikiem łańcuchowym i hydraulicznymi podajnikami popychającymi
7 ton/godz
15 MWth
3.4 MWe przy 70 °C
16.5 MWth
11.4 MWth
Emisja pyłu <2 mg/Nm3
Technologia czyszczenia DeNOx (HoSt NO-NOx™)
3.5 MW
Do 118% dzięki zastosowaniu skraplacza spalin

Cechy projektu

  • Zbiorowy odbiór ciepła odnawialnego przez sześć firm ogrodnictwa szklarniowego
  • Oprócz dostawy “pod klucz”, HoSt komercyjnie obsługuje elektrownię na biomasę
  • Bardzo wysoka sprawność osiągnięta dzięki zastosowaniu kondensatora spalin
  • Rozbudowana technologia oczyszczania spalin osiągająca <40 mg/Nm3 NOx
HoSt biomass CHP - Energy as a Service - Andijk Netherlands