HoSt biogas plant - Fontenoy (Finasucre) Belgium

Biogasinstallatie voor organisch afval in Fontenoy, BE

In de fabriek van Isera & Scaldis Sugar in België wordt organisch afval afgestemd op de warmtebehoefte van de fabriek. De biogasinstallatie produceert hernieuwbare energie uit suikerbietenresiduen tijdens de suikerbietencampagne.
HoSt Fontenoy, BE - Sugar beet pulp - Biogas Plant

Biogas uit suikerafval

Met behulp van bietenresten produceert de biogasinstallatie biogas en biomeststof. In dit project worden bietenresten, zoals bietendoppen, omgezet in hernieuwbare energie. Na een voorbehandeling wordt het biogas direct toegepast in het productieproces van Isera & Scaldis Sugar, wat bijdraagt aan een duurzame suikerproductie en een grotere onafhankelijkheid van fossiel aardgas.

Biogasinstallatie bij Isera & Scaldis Suiker

CO2-besparingen
0 metriek ton
Gebruikt afval
0 ton per jaar
Biogas geproduceerd
0 miljoen Nm3 per jaar

Tijdens het suikerbietenseizoen verwerkt de biogasinstallatie efficiënt 200 ton suikerbietenafval per dag. Het geproduceerde biogas wordt direct toegepast in het suikerproductieproces van de fabriek, wat bijdraagt aan een duurzame suikerproductie.

HoSt biogas plant - Fontenoy (Finasucre) Belgium
CO2-besparingen
0 metriek ton
Gebruikt afval
0 ton per jaar
Biogas geproduceerd
0 miljoen Nm3 per jaar

Kenmerken van het project

  • Tweede biogasproject dat HoSt heeft gebouwd voor Isera & Scaldis Sugar
  • Externe warmtewisselaar
  • Lagere CI-score
  • De opgewekte hernieuwbare energie wordt direct toegepast in het productieproces