Keteltechnologie

Onze boilersystemen zijn uitgerust met een waterpijpstoomketel, een horizontaal geplaatste rookpijpstoomketel of een verticaal geplaatste warmwaterketel.

Bouw van industriële ketels

We gebruiken robuuste industriële ketels voor brandstofbronnen variërend van biomassa tot RDF/SRF en afval. Deze ketels bevinden zich stroomafwaarts van ons rooster en onze oven en zijn ontworpen voor maximale bedrijfstijd, efficiëntie en betrouwbaarheid. De belangrijkste voordelen zijn minimale productiestilstand en een ontwerp dat aangroei effectief voorkomt, zowel door het ontwerp als door online reiniging met roetblazers. De HoSt waterpijpketel kan een heel jaar draaien zonder dat er een onderhoudsstop nodig is. Daarnaast dragen het compacte formaat, de zelfdragende ketels en het snelle installatieproces bij aan operationele efficiëntie en minder stilstand.

Voordelen

  • Automatisch online reinigingssysteem minimaliseert ketelvervuiling
  • Minimale productieonderbrekingen
  • Compacte en snelle installatie op locatie
  • Eenvoudig transport: onze modulaire ketels zijn wegvriendelijk
HoSt biomass and waste-fired boiler plants - hot water boiler - Middenmeer Netherlands

Type verwarmingsketel

In onze WKK-installaties gebruiken we waterpijpstoomketels voor elektrische vermogens van 1-10 MWe. Voor WKK van 1-2 MWe kunnen we ook een WKK-systeem met een rookbuisstoomketel aanbieden. We gebruiken verticaal geïnstalleerde vlampijpketels in onze warmwaterketelsystemen. Voor grote heetwaterketels of ketels voor afvalhout of brandstoffen met een hoog zout/asgehalte leveren we een combiketel met een grote lege eerste doorgang.

Technische hoogtepunten

  • Verticale waterpijpketel in warmtekrachtcentrales & stoomketelsystemen
  • Cilindrische vlampijpketel (of combiketel) in warmwaterketelcentrales en onze kleinste biomassa-WKK-installaties
  • De RDF/afvalverbrandingsketels voldoen aan de IED-norm en hebben een verblijftijd van 2s bij 850°C.
  • De waterpijpketels zijn ontworpen om de laagst beschikbare brandstof te verbranden en zijn bestand tegen hoge as-, zout-, chloor- en zwavelgehaltes in de brandstof
  • Waterpijp stoomketels tot 90 bar en 480°C

Waterpijp stoomketel

In de warmtekrachtcentrales van HoSt, die worden gevoed met biomassa, vervangende brandstoffen of afval, gebruiken we een speciale drietreks waterbuisstoomketel die zich achter ons roosterstooksysteem bevindt. Hete verbrandingsgassen genereren stoom onder hoge druk in de ketel, die een turbine aandrijft om elektriciteit op te wekken. Onze waterpijpketels zijn ontworpen om de laagst mogelijke brandstof te verbranden en tegelijkertijd effectief om te gaan met hoge gehaltes as, zout, chloor en zwavel in de brandstof. We bieden waterpijpstoomketels die kunnen werken bij drukken tot 90 bar en temperaturen tot 480°C.

HoSt - flame / fire tube steam boiler

Warm water boiler

In onze warmwaterketelsystemen gebruiken we een verticale vlampijpketel. Voor grotere capaciteiten of wanneer brandstoffen met een hoog asgehalte worden gestookt, bieden we een combiketel met een lege stralingsgang voor de vlampijpketel. Een automatisch en online roetblaassysteem verwijdert het roet gemakkelijk en verhoogt de betrouwbaarheid en de bedrijfstijd van het hele systeem. Stralingskoeling van de hete rookgassen is de sleutel tot een hoge bedrijfstijd van het systeem, omdat het voorkomt dat kleverige as de convectiedelen van de ketel vervuilt. Een verticaal geïnstalleerde ketel heeft een hogere uptime dan een horizontaal geïnstalleerde ketel omdat de as door de zwaartekracht naar beneden valt in plaats van te bezinken in een horizontaal geïnstalleerde ketel.

Cilindrische rookpijp stoomketel

In ons lagere assortiment stoomketels en WKK bieden we een vuurpijpstoomketel. Dit type ketel is scherp geprijsd en eenvoudig te bedienen en kan worden aangeboden in het bereik van 8-15 MW en tot een dampdruk van 25 bar. De rookgassen van de oven stromen door de eerste stralingsgang van een vlampijpketel en vervolgens door twee convectiepassen en uiteindelijk door een economiser. Een automatisch en online roetblazersysteem verwijdert het roet eenvoudig en verhoogt de betrouwbaarheid en uptime van het hele systeem. Het koelen van de hete rookgassen door middel van straling is de sleutel tot een hoge bedrijfstijd van de installatie, omdat het voorkomt dat kleverige as de convectiedelen van de ketel vervuilt.