HoSt bio-LNG technology

Skraplanie biometanu

Uzyskaj dostęp do niezawodnych dostaw paliwa i zmaksymalizuj zrównoważoną produkcję paliwa z biometanu. Dzięki technologii skraplania biometanu (bio-LNG), biometan z biogazu jest przekształcany w ciekły biometan.
HoSt bio-LNG technology

Technologia Bio-LNG

Technologia skraplania biometanu oczyszcza biogaz do biometanu i dalej do bio-LNG lub ciekłego biometanu. Ta własna technologia jest dodatkowym systemem dla biogazowni, obejmującym system uszlachetniania biogazu. Technologia ta umożliwia lokalnym producentom biometanu uzyskanie bezpiecznego i wysokiej jakości źródła paliwa – zapewniając przyjazne dla środowiska paliwo alternatywne. Technologia Bio-LNG umożliwia zrównoważoną produkcję energii przy jednoczesnym zwiększeniu obiegu zamkniętego.

Cechy

  • Bio-LNG to ekologiczne paliwo alternatywne
  • Płynny biometan jest stosowany w różnych procesach przemysłowych
  • Kompaktowa i modułowa konstrukcja, zapewniająca łatwą integrację z instalacją energii odnawialnej
  • Skroplony biometan jest łatwy w transporcie
  • Obniżenie wskaźnika intensywności emisji dwutlenku węgla (CI)

Płynny biometan

Bio-LNG jest paliwem o wysokiej gęstości energetycznej i może być wykorzystywany do różnych zastosowań – w tym jako paliwo do transportu ciężkiego, żeglugi i wewnętrznych procesów produkcyjnych. Systemy skraplania biometanu są kompaktowe, co oznacza, że każdy producent biogazu może czerpać korzyści i rozszerzać swoją zrównoważoną działalność biznesową. Instalacja biogazowa obejmująca system uszlachetniania biogazu w połączeniu z technologią bio-LNG i skraplarką CO2 zapewnia dodatkowe przychody i znaczny spadek wskaźnika intensywności emisji dwutlenku węgla (CI).