HoSt biogas plant - anaerobic digestion

Fermentacja beztlenowa

Technologia fermentacji beztlenowej z najnowszymi innowacjami jest podstawą naszych instalacji biogazu i AD. Skutkuje to wysoką dostępnością procesu i łatwą integracją systemów uszlachetniania biogazu i skraplania CO2.
HoSt AD plant - Villemereuil France

Wysoka produkcja biogazu

Komory fermentacyjne beztlenowe HoSt osiągają wysoką stabilność procesu, dostępność i konwersję. Ze względu na odnowioną konfigurację mieszalnika, nasze komory fermentacyjne mogą pracować przy wysokiej zawartości suchej masy. Skutkuje to wyższą wydajnością na m3 objętości reaktora i niższymi kosztami inwestycyjnymi. Ponadto ryzyko gromadzenia się mułu, warstw dryfujących i warstw piany jest maksymalnie ograniczone. Komory fermentacyjne są wyposażone w system usuwania H2S ze zbiornika, odzysk ciepła i opatentowane dachy z podwójną membraną, co dodatkowo obniża koszty operacyjne. Ponadto technologia Greenstep poprawia produkcję biogazu i mieszalność komory fermentacyjnej.

Cechy

  • Przekształcanie odpadów organicznych, pozostałości organicznych i obornika w biogaz
  • Łatwa obsługa dzięki wewnętrznemu oprogramowaniu
  • Obniżenie wskaźnika intensywności emisji dwutlenku węgla (CI-score)
  • Opatentowane podwójnie izolowane dachy membranowe
  • Usuwanie H2S w zbiorniku
  • Możliwość pracy przy wysokiej zawartości suchej masy w komorze fermentacyjnej
  • Wytrzymałe instalacje dzięki wysokiej jakości sprzętowi

Technologia AD

Aby osiągnąć maksymalną elastyczność, HoSt oferuje różne systemy podajników. W oparciu o rodzaj surowca zostanie wybrany najbardziej odpowiedni system dla danego projektu. Podajniki stałe są zazwyczaj umieszczane na komorach wagowych, aby zapewnić dokładne wprowadzanie produktów. Ponadto HoSt oferuje różne rodzaje zbiorników do przechowywania cieczy. Wybór najlepszej opcji opiera się na preferencjach klienta, rodzaju odpadów i lokalnym klimacie. Zbiorniki mogą być ogrzewane, izolowane i oferowane w wielu pojemnościach. HoSt zbudował wiele zakładów AD na całym świecie z różnymi rodzajami surowców i w różnych branżach.