Technologia turbin parowych

Turbina parowa jest istotną częścią elektrociepłowni produkującej energię elektryczną i/lub parę. HoSt zapewnia, że wysokiej jakości i niezawodne turbiny parowe są częścią naszych instalacji kogeneracyjnych.

Energia elektryczna i para

Turbina parowa jest ważnym elementem elektrociepłowni, przetwarzającym biomasę, RDF/SRF lub odpady w energię elektryczną i/lub parę. W naszych elektrociepłowniach stosujemy wyłącznie wysokiej jakości i wytrzymałe turbiny parowe, zarówno jednostopniowe, jak i wielostopniowe, akcyjne lub reakcyjne. Zapewnia to zoptymalizowaną turbinę dla danego przypadku biznesowego i zastosowania. Turbina parowa służy również do produkcji pary. Para może być dostarczana bezpośrednio z wylotu turbiny (pracując w trybie przeciwciśnienia) do procesów wymagających określonego ciśnienia lub może być pobierana pod stałym ciśnieniem z kontrolowanego wyciągu. W przypadku sieci ciepłowniczych możemy dostarczyć turbinę pracującą w trybie kondensacji, opcjonalnie z kontrolowanym odciągiem pary technologicznej.

Cechy

  • Jednostopniowa lub wielostopniowa turbina parowa
  • Turbiny typu akcyjnego lub reakcyjnego
  • Kontrolowana ekstrakcja pary
  • Turbiny przeciwprężne lub kondensacyjne
  • Skraplacz pary zapewniający wyższą wydajność
  • Wysokiej jakości i wytrzymała konstrukcja

Wysoka wydajność elektryczna

Sprawność elektryczna turbiny parowej zależy bezpośrednio od warunków panujących na wlocie i wylocie. W szczególności, wyższe temperatury przegrzania na wlocie skutkują bardziej wydajnym cyklem parowym, efektywnie wykorzystującym parę wytwarzaną w kotle do napędzania turbiny. Para pod wysokim ciśnieniem dostaje się do turbiny, która z kolei napędza generator sprzężony w celu wytworzenia energii elektrycznej.

Płynna integracja procesów

Maksymalną moc elektryczną uzyskuje się dzięki współdziałaniu pary o wysokim ciśnieniu, wydajnej turbiny parowej i płynnej integracji procesu. Dodatkowo, wydajność skaluje się wraz z temperaturą wyjściową ciepła skraplacza; niższe temperatury gorącej wody i/lub niższe ciśnienie pary procesowej skutkują zwiększoną produkcją energii elektrycznej.