HoSt biogas plant - France, SAS Orvin - heat exchange & recovery

Wymiana i odzyskiwanie ciepła

Wymiennik ciepła i technologia odzysku skutecznie odzyskują ciepło z procesu produkcji biogazu - maksymalizując efektywność energetyczną.
HoSt biogas plants - heat exchange and recovery

Niższe koszty operacyjne

Wymienniki ciepła i systemy odzysku firmy HoSt są dostępne w dwóch opcjach: bezpośredni odzysk ciepła z pofermentu lub odzysk ciepła w połączeniu z pompami ciepła. Oba rozwiązania skutecznie odzyskują ciepło z pofermentu, które może być następnie wykorzystane do ogrzewania doprowadzanej cieczy lub komór fermentacyjnych. Maksymalizuje to wydajność energetyczną, a także znacznie obniża koszty operacyjne.

Cechy

  • Maksymalna wydajność energetyczna
  • Znaczący spadek kosztów eksploatacji
  • Zaprojektowany do wymiany ciepła cieczy i mas o wysokiej lepkości
  • Kompaktowy i modułowy system
HoSt biogas plant - external heat recovery

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Aby zapewnić ogrzewanie komór fermentacyjnych, HoSt stosuje zewnętrzny wymiennik ciepła. Skutkuje to mniejszym zanieczyszczeniem w komorze fermentacyjnej i łatwym dostępem do celów operacyjnych, takich jak czyszczenie. Dodatkowo, zewnętrzny wymiennik ciepła ułatwia mielenie pofermentu.