Czyszczenie gazów spalinowych

Technologia oczyszczania spalin, opracowana dzięki holenderskiej doskonałości inżynieryjnej, jako integralna część nowoczesnych kotłów opalanych biomasą i odpadami. Instalacje HoSt charakteryzują się najniższymi emisjami na rynku i spełniają najsurowsze limity emisji.
HoSt - Flue gas cleaning technology

Czyste technologie, czysta energia

Nasza zaawansowana technologia spalania już teraz stanowi podstawę minimalizacji emisji. Technologia oczyszczania spalin służy jako dodatkowa warstwa do dalszej redukcji zanieczyszczeń. Ma ona kluczowe znaczenie dla nowoczesnych kotłów na biomasę i odpady, zapewniając najniższe emisje przy zachowaniu optymalnej wydajności. HoSt jest liderem w branży oczyszczania spalin, dzięki technologii opracowanej w celu spełnienia nawet najbardziej rygorystycznych norm emisji na całym świecie.

Cechy

  • Zapewnienie niskiego poziomu emisji NOx
  • Wtrysk dodatków do usuwania HCl, SOx i innych zanieczyszczeń
  • Spełnienie rygorystycznych lokalnych wymogów dotyczących emisji
  • Filtr multicyklonowy, filtr elektrostatyczny, filtr workowy i skraplacz spalin jako integralna część
  • Możliwość zastosowania dodatkowych układów SNCR i SCR
HoSt biomass-fired heat and power plant in Bemmel, Netherlands

Spełnianie najbardziej rygorystycznych limitów emisji

Dzięki naszej pionierskiej technologii NO-NOx, nasze elektrociepłownie na biomasę minimalizują emisję zanieczyszczeń, takich jak NOx, Sox, HCl i pył, konsekwentnie przekraczając normy emisji. HoSt jest holenderską firmą technologiczną, a w Holandii limity emisji są najbardziej rygorystyczne na świecie. Tendencja do osiągania coraz niższych emisji zmusiła nas do szybszego wprowadzania innowacji w zakresie technologii spalania i systemów oczyszczania spalin niż jakakolwiek inna firma.

Kontrola emisji

Pionierskie pod względem kontroli emisji kotłownie HoSt są wyposażone w filtr multicyklonowy, który jest integralną częścią technologii usuwania pyłu. W zależności od rodzaju paliwa, norm regionalnych i życzeń klienta, wtórne oczyszczanie może obejmować filtr elektrostatyczny, filtr workowy lub kondensator spalin, które są obowiązkowe i stanowią integralną część oczyszczania spalin.

Aby poradzić sobie z zanieczyszczeniami, takimi jak chlor lub siarka, stosuje się wtrysk absorbentu wraz z filtrem workowym. Wybór pomiędzy wodorowęglanem a wapnem jako absorbentem zależy od konkretnych potrzeb i warunków. W razie potrzeby można dozować węgiel aktywny. W celu dalszego zmniejszenia emisji NOx można zastosować technologie redukcji NOx SNCR i SCR.

Technologia NO-NOx

Stosujemy optymalną technologię spalania, która utrzymuje emisje na niskim poziomie. Jeśli emisje NOx są wysokie, jeśli w paliwie występuje wysokie stężenie azotu lub jeśli lokalne wymagania dotyczące emisji są surowe, możemy zapewnić dodatkowe środki w razie potrzeby. Na przykład, wtrysk mocznika do pieca może być zastosowany w celu zmniejszenia emisji NOx do około 70%. W przypadku projektów wymagających dalszej redukcji emisji, oferujemy nasz system NO-NOx, aby spełnić najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe.